HaRgAiLah SebUah PeRtEmUaN keRaNa Di SitU bErmULaNyA kEriNdUaN, hArgAiLah sEbUah PeRkeNaLaN kEraNa Di SitU teRukiRnYa kEikhLaSaN, hArgAiLah sEbUah pErSahAbAtAN kEraNa di SitU LahiRnYa pEngOrbAnAN, hARgaiLah sEbUah peRciNtaAN kEraNa Di siTu HadiRnya keSetiAaN, hArGaiLah kEseMuaNya keRaNa iA meRupAkAn RahMat DaRi TuhAn..

..KITA BERSAUDARA..

Monday, October 11, 2010

tAhUkAh AnDa????

CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN ISLAM
Islam sebagai agama Allah mempunyai cirri-ciri unggul yang tidak terdapat pada agama ciptaan manusia.

RABBANI
la bersifat rabbani kerana sumber utama syariah ialah Wahyu Allah swt. Wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dengan dua pendekatan. Pertama wahyu dalam bentuk lafaz dan makna iaitu al-Quraan dan keduanya dalam bentuk maknanya sahaja iaitu al-sunnah. Oleh itu, Islam adalah berbeza dengan agama lain yang dicipta atau
dulhamkan oleh penciptanya yang bersifat lemah.

SYUMUL DAN LENGKAP
Syariah Islam merangkumi segenap aspek hidup manusia, memenuhi segala kepentingan mereka samada dalam bentuk daruruyyat, hajiyyat danjuga tahsiniyyat. lajuga menyusun dan mengatur hubungan manusia dalam segenap rangkaiannya samada dengan Allah, sesama manusia atau alam sekeliling mereka. Manakala agama ciptaan manusi tidak memiliki cirri-ciri ini kerana agama tersebut tidak menentukkan peraturan yang bersangkutan dengan akidah, ibadah serta akhlak dan tidak menghubungkan agama dalam kontek kehidupan politik, ekonomi, social, sains dan teknilogi mereka.

SEPADU DAN SEIMBANG
Seluruh ajaran Islam dan sistemnya ditegakkan atas dasar sepadu dan seimbang. Setiap satu bahagian dengan bahagian yang lain saling berkaitan. Oleh itu syariah ini perlu diamalkan secara keseluruhannya oleh manusia., bukan sebahagian tertentu sahaja. Apabila manusia hanya mengambil sebahagian tertentu sahaja dan meninggalkan sebahagian perintah yang lain maka cacatlah Islam mereka, serta pincanglah kehidupan masyarakat dan negara.

Kesepaduan dan keseimbangan system Islam ini bukan sahaja dalam aspek huku hakam bahkanjuga dalam semua ciptaan Allah termasuklah penciptaan langit dan bumi serta peredaran bulan, bintang dan matahari, semuanya bersifat sepadau dan seimbang. Seimbang bermaksud sama berat atau tidak berat sebelah. Keseimbangan juga dapat dilihat dari sudut rohani danjasmani, dunia dan akhirat. Islam juga menjamin keseimbangan antara kehidupan individu dan masyarakat.

WAQU ATAU PRAKTIKAL
Islam bukan agama yang berbentuk teori semata-mata iaitu yang menyangkut kepada persoalan hati dan fikiran, bukan hanya berbentuk lisan yang memfokus kepada pertuturan sahaja, malah lebih dari itu kerana islam adalah agama yang mencakupi seluruh kejadian manusi dalam seluruh bidang kehidupannya.

Dalam kontek ini seluruh system Islam samada yang berbentuk teori dan praktikal adalah amat sesuai dengan keadaan, sussana dan rupa bentuk kehidupan manusia yang tidak statis tetapi sebaliknya praktis.

TINGGI DAN AGUNG
Islam satu-satunya agama yang diakui dan diterima oleh Allah swt. Firman Allah swt yang bermaksud : " Sesungguhnya agama yang (diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam " {al-Imran:19}

Ketingian Islam adalah bermula dari keyakinan bahawa islam itu datang dari Zat yang Maha Tinggi. Islam disifatkan sebagai satu-satunya agama yang mempunyai kedudukan yang tertinggijika dibandingkan dengan agama-agama lain. Malah adalah tidak wajar wajar rnembandingkan Islam dengan agama-agama budaya ciptaan manusia.

Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud: " Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tingg darinya"

ALAMI DAN UNIVERSAL
Islam adalah agama yang bersifat universal. Ertinya ia meliputi-semua tempat dan masa. Tiada batas geografi yang dapat mengasingkan Islam daripada manusia walaupun mereka berada diplanet Marikh sekalipun. Firman Allah swt yang bermaksud: " Katakanlah (wahai Muhammad): " Wahai sekelian manusia ! sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua". {Al-Araf: 158 }

Atas sifat alami dan universal inilah, maka syariat Islam mampu menjamin kemaslahatan manusia serta segala keperluan mereka sepanjang masa.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages